Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

EFRR

Akuku! Rośnij z nami!

Z początkiem sierpnia 2016 wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci z województwa śląskiego.  

W ramach projektu nasze przedszkole zaoferowało dla 45 dzieci nowe miejsca przedszkolne, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godziny dziennie oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli.  Uczestnicy projektu otrzymali bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie – dzieci mogły przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry w godzinach: 6:30 – 17:30, a wśród dodatkowych zajęć zrealizowano: 

  • terapię SI
  • terapię logopedyczną 
  • zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne
  • zajęcia kształtowania postaw prospołecznych
  • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
  • terapię psychologiczną

Dodatkowo, by umożliwić dzieciom spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu, stworzyliśmy w pełni bezpiecznego plac zabaw. Zajęcia na placu zabaw służą rozwijaniu kreatywności ruchowej dzieci oraz ich zwinności. 

Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Projekt „Akuku! Rośnij z nami” współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Wartość projektu: 877 750,60 zł

Dofinansowanie z EFS wyniosło: 746 088,01 zł