PROJEKT EU

 

Akuku! Rośnij z nami!

Z początkiem sierpnia wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci z województwa śląskiego. W projekcie przewidziano utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Przedszkolu AKUKU w Żywcu. 

W ramach projektu nasze przedszkole zaoferuje dla 45 dzieci nowe miejsca przedszkolne, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godziny dziennie oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli.  Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie – dzieci będą mogły przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry w godzinach: 6:30 – 17:30, a wśród dodatkowych zajęć przewidziano: 

  • terapię SI
  • terapię logopedyczną 
  • zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne
  • zajęcia kształtowania postaw prospołecznych
  • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
  • terapię psychologiczną

Dodatkowo, by umożliwić dzieciom spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu, zaplanowano również montaż w pełni bezpiecznego placu zabaw. Zajęcia na placu zabaw posłużą rozwijaniu kreatywności ruchowej dzieci oraz ich zwinności. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Projekt „Akuku! Rośnij z nami” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 531 361 131 oraz adresem e-mail: kontakt@akukuzywiec.pl.