Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Przedszkola Niepubliczne AKUKU z Oddziałami Intergracyjnymi w Żywcu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2016-2017 realizowało projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej:

Projekt polegaL na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego na poziomie parteru samodzielnego lokalu handlowo-usługowego w Żywcu, przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 15, na przedszkole niepubliczne czterooddziałowe dla 68 dzieci.
Adaptacja jednoprzestrzennego lokalu z wydzielonym zespołem sanitarnym umożliwiła powstanie czterech sal zajęć z zespołami sanitarnymi dla dzieci, sali zajęć dodatkowych, gabinetu logopedy oraz części kuchennej. W ramach projektu zakupiono również niezbędne wyposażenie do realizacji zajęć. Dzięki temu w ofercie przedszkola pojawiły się dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak: integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna czy logopedia.
Obiekt przystosowany został do przebywania w nim osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Cała przestrzeń w obrębie przedszkola położona jest na poziomie terenu otaczającego budynek, brak jest jakichkolwiek schodów.
Termin realizacji: 2015-10-01 - 2016-10-31
wartość projektu: 321 759,83 zł
wkład Funduszy Europejskich: 262 755,95 zł