DOFINANSOWANIE PARP

W 2020 roku firma NOWATOROWNIA Benedykt Biegun; Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 197 212,87 zł.